Unionen Seniorer i Stockholm


Som pensionärsmedlem i Unionen kan du gå med i föreningen
Unionen Seniorer i Stockholm. Vi bedriver en aktiv verksamhet
och arrangerar många olika aktiviteter, som t ex föreläsningar, studiebesök, promenader, boule, teaterbesök, festmiddagar med

dans, utflykter och resor. En viktig del av vår verksamhet är opinionsfrågor - att påverka samhället vad gäller äldrefrågor.
Sätt lite "guldkant" på vardagen
med samvaro och trevliga aktiviteter!

Nyheter!Nästa nummer av  Informationsbladet skickas ut i slutet av mars.

Vårens föreläsningsserie börjar
måndagen den 19 februari 2018