Unionen Seniorer i Stockholm

Som pensionärsmedlem i Unionen kan du gå med i föreningen
Unionen Seniorer i Stockholm. Vi bedriver en aktiv verksamhet
och arrangerar många olika aktiviteter, som t ex föreläsningar, studiebesök, promenader, boule, bowling, teaterbesök, utflykter och resor. En viktig del av vår verksamhet är opinionsfrågor - att påverka samhället vad gäller äldrefrågor.
Sätt lite "guldkant" på vardagen
med samvaro och trevliga aktiviteter!

Nyheter!

Nästa nummer av  Informationsbladet med program avseende perioden
15 september - 15 november
skickas ut i slutet av augusti.