Kontakt

Observera! Alla frågor om pensionärsmedlemskapet i Unionen,
som t ex adressändring, utträde eller årsavgift skickas till medlemsregistret@unionen.se

Ordförande 

Gunnar Henriksson

Tel: 08-731 93 46, 070- 331 66 26

email:gunnar.h37@bredband.net
Vice ordförande
Lennart Sjösten
email: lennart_sjosten@hotmail.com
Tel.: 070-394 57 32
och
Eva Sundbeck
email: eva_sundbeck@hotmail.com
Tel.: 070-481 91 11
Kassör
Ragnhild Reslow
email: ragnhild.reslow@bredband.net
Tel.: 070-435 07 44
Sekreterare

Anette Bister
email: anette.bister@telia.com
Tel.: 070-629 52 51

Adress:
Unionen Seniorer i Stockholm
 
105 32 Stockholm

Betalningar:
Plusgiro: 23 36 01-4
- för programpunkter med betalning.

Plusgiro: 70 87 91-9  
- för årsavgift till Unionen Seniorer i Stockholm

Meddelande till Unionen Seniorer i Stockholm

Har du en fråga om seniorverksamheten i Stockholm eller Östra Sörmland kan du skriva ned den här bredvid och skicka till oss.