Program

Vårt aktuella program finns presenterade i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar och kommer ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm / Östra Sörmland.

Nr 1 2018

Bilaga föreläsningsserie våren 2018

Arkiv:

Hösten 2017

Nr 4 2017

Nr 3 2017

Föreläsningsserien

Programändring: Den 6 november föreläsning nr 8 "Svalbard" utgår.
Istället kommer 
Swen Emanuel och berättar om sin bok 
"Isens fånge – s/s Dicksons haveri i Nordostpassagen 1881".

Nr 2 2017