Program

Vårt aktuella program finns presenterade i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar och kommer ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm / Östra Sörmland.

 Nr 3 2018    Skickas ut till medlemmarna i slutet av augusti
 

Arkiv:

Nr 2 2018    (~15 april - ~15 september)

Nr 1 2018   (~ 15 februari - ~15 april)

Bilaga föreläsningsserie våren 2018

Nr 4 2017

Nr 3 2017

Föreläsningsserien