Unionen Seniorer i Stockholm


Som pensionärsmedlem i Unionen kan du gå med i föreningen Unionen Seniorer i Stockholm. Vi bedriver en aktiv verksamhet och arrangerar många olika aktiviteter, som t ex föreläsningar, studiebesök, promenader, boule, bowling, teaterbesök, utflykter och resor. En viktig del av vår verksamhet är att påverka samhället vad gäller äldrefrågor.Sätt lite "guldkant" på vardagen
med samvaro och trevliga aktiviteter!

Aktuellt!

Inställda aktiviteter
på grund av Covid-19

Informationsbladet Nr 3, 2020
Utskick till medlemmarna - 25 aug 2020

Alla aktiviteter inställda!

Årsmöte Unionen Seniorer i Stockholm för 2019
Genomfört genom postal röstning.
Länk: Årsmötesprotokoll

Kom ihåg 
att hålla dina kontaktuppgifter aktuella! Logga med BankID på
www.unionen.se/medlemskapet