Unionen Seniorer i Stockholm


Som pensionärsmedlem i Unionen kan du gå med i föreningen Unionen Seniorer i Stockholm. Vi bedriver en aktiv verksamhet och arrangerar många olika aktiviteter, som t ex föreläsningar, studiebesök, promenader, boule, bowling, teaterbesök, utflykter och resor. En viktig del av vår verksamhet är att påverka samhället vad gäller äldrefrågor.Sätt lite "guldkant" på vardagen
med samvaro och trevliga aktiviteter!

Aktuellt!

Informationsbladet Nr 1 2020
för perioden 15 febr 2020- 15 apr 2020
finns nu under Program

Kom ihåg 
att hålla dina kontaktuppgifter aktuella! Logga med BankID på
www.unionen.se/medlemskapet