Unionen Seniorer i Stockholm

Som pensionärsmedlem i Unionen kan du gå med i föreningen Unionen Seniorer i Stockholm. Vi bedriver en aktiv verksamhet och arrangerar många olika aktiviteter, som t ex föreläsningar, studiebesök, promenader, boule, bowling, teaterbesök, utflykter och resor. En viktig del av vår verksamhet är opinionsfrågor - att påverka samhället vad gäller äldrefrågor.Sätt lite "guldkant" på vardagen
med samvaro och trevliga aktiviteter!

Nyheter!

Datum för Klara Soppteater
torsdag 24 januari 2019, kl 11.30
Läs mer under Program

Informationsbladet
för perioden 15 nov .- 15 febr 2019
finns nu under Program