Vårt aktuella program finns presenterade i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 
4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm /
Östra Sörmland - Gotland

Program

Nr 2,  2019    April - September 2019

Nr 1, 2019 januari - april 2019

Föreläsningsserie våren 2019

Program - Resa till Portugal 

26 september - 3 oktober 2019

Arkiv:

Nr 4 2018

 Nr 3 2018    

Bilaga: Förläsningsserie hösten 2018