Vårt aktuella program finns presenterat i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm,
Östra Sörmland, Uppland. Som medlem får man ta med sig en gäst.

Program


Informationsbladet Nr 3,  2019    September- November

Föreläsningsserie hösten 2019

Arkiv:

Informationsbladet Nr 2,  2019    April - September 2019

Resa till Portugal 

26 september - 3 oktober 2019
Fullbokad.

Nr 1, 2019 januari - april 2019

Föreläsningsserie våren 2019

Nr 4 2018