Aktuellt program finns presenterat i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm,
Östra Sörmland, Uppland. Som medlem får man ta med sig en gäst, utom vid medlemsmöten och årsmöten.

Övergång till anpassad verksamhet under hösten 2021
 

Bästa medlem i Unionen Seniorer i Stockholm!

Hoppas ni alla mår bra! Som ni säkert förstår påverkas all verksamhet på grund av Covid-19.
Det är mycket tråkigt, men vår hälsa är viktigare.

Vi kommer även under hösten att ha anpassad verksamhet med digitala föreläsningar och lokala promenader. Läs mer här nedan i Informationsbladet September 2021.

Bästa hälsningar,
Styrelsen
Unionen Seniorer i Stockholm

Aktuellt programInformationsbladet September 2021

Arkiv:

Informationsbrev
Våren 2021

Informationsbladet nr 1
Våren 2021

Informationsbladet Nr 4 2020