Aktuellt program finns presenterat i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm,
Östra Sörmland, Uppland. Som medlem får man ta med sig en gäst, utom vid medlemsmöten och årsmöten.

Program

Informationsbladet Nr 1
15 febr 2020 - 15 apr 2020

Ändrat datum:
"Katt på hett plåttak" på Maximteatern
är ändrat till den 17 april. 

Föreläsningsserie våren 2020

Arkiv:

Informationsbladet Nr 4,  2019 
15 november 2019 - 15 februari 2020

Informationsbladet Nr 3,  2019    September- November

Föreläsningsserie hösten 2019

Informationsbladet Nr 2,  2019    April - September 2019