Aktuellt program finns presenterat i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm,
Östra Sörmland, Uppland. Som medlem får man ta med sig en gäst, utom vid medlemsmöten och årsmöten.

Successiv återgång till vanlig verksamhet med vissa anpassningar.

Verksamheten påverkas fortfarande av pandemin, men så långt som det är möjligt återgår vi
till vanlig programverksamhet. För att delta i programpunkter som genomförs inomhus krävs
att du kan visa upp COVID-19 Vaccinationsbevis och id-handling.

Vi följer FHM:s rekommendationer och antalet deltagare är begränsat i förhhållande
till lokalens storlek. Vi ser fram emot att kunna träffas igen!

Kom ihåg att uppdatera din kontaktinformation hos medlemsregistret på Unionens hemsida - 
unionen.se  så vi kan nå dig om det blir ändringar i programpunkter som du anmält dig till.

Aktuellt program
 


Informationsbladet Januari 2022


Föreläsningsserie våren 2022

Arkiv:


Informationsbladet November 2021


Informationsbladet September 2021

Informationsbrev
Våren 2021