Aktuellt program finns presenterat i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm,
Östra Sörmland, Uppland. Som medlem får man ta med sig en gäst, utom vid medlemsmöten och årsmöten.

Övergång till anpassad verksamhet under våren 2021
 

Bästa medlem i Unionen Seniorer i Stockholm!

Hoppas ni alla mår bra! Som ni säkert förstår påverkas all verksamhet på grund av Covid-19.
Det är mycket tråkigt, men vår hälsa är viktigare.

Vi startar nu upp anpassad verksamhet med digitala föreläsningar och lokala promenadgrupper. Läs mer här nedan i Informationsbladet nr 1 2021.

Bästa hälsningar,
Styrelsen
Unionen Seniorer i Stockholm

Postalt årsmöte
 

Aktuellt program

Informationsbladet nr 1
Våren 2021

Arkiv:

Informationsbladet Nr 4

Utskick till medlemmar december 2021

Informationsbladet Nr 3
Hösten 2020

Medlemsinformation om årsmötet och tankar inför 2021

Informationsbladet Nr 2
15 april 2020 - 15 september 2020

Bilaga: Program Nyköping och Södertälje