Aktuellt program finns presenterat i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm,
Östra Sörmland, Uppland. Som medlem får man ta med sig en gäst, utom vid medlemsmöten och årsmöten.

Program

INSTÄLLDA AKTIVITETER
 

Bästa medlem i Unionen Seniorer i Stockholm!

Hoppas ni alla mår bra! Som ni säkert förstår kommer vår verksamhet att påverkas på grund av
Covid-19 viruset. Många programpunkter kommer att ställas in, vilket är mycket tråkigt, men vår
hälsa är viktigare.

Föreläsningsserien: Kvarstående föreläsningar ställs in.

Årsmötet som skulle ägt rum den 16 mars har skjutits upp till senare tillfälle.
Ny kallelse kommer när det är möjligt.

Kommande aktiviteter:
Programmet för perioden 15 april - 15 september se nedan.
Det är osäkert vilka aktiviteter som kommer att kunna genomföras och vilka som kommer att
ställas in. För att få ett besked om vad som gäller för en viss aktivitet - anmäl dig enligt annonsen i Informationsbladet. Kontaktpersonen kommer då att ge ett besked till dig om och eventuellt när
aktiviteten kan genomföras.

Vi hörs igen och hoppas att vi till hösten kan ha programverksamhet som vanligt!

Bästa hälsningar

Styrelsen
Unionen Seniorer i Stockholm

Informationsbladet Nr 2
15 april 2020 - 15 september 2020

Många programpunkter är inställda!

Bilaga: Program Nyköping och Södertälje

Arkiv:

Informationsbladet Nr 1
15 febr 2020 - 15 apr 2020

Föreläsningsserie våren 2020

Informationsbladet Nr 4,  2019 
15 november 2019 - 15 februari 2020

Informationsbladet Nr 3,  2019    September- November

Föreläsningsserie hösten 2019