Aktuellt program finns presenterat i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm,
Östra Sörmland, Uppland. Som medlem får man ta med sig en gäst, utom vid medlemsmöten och årsmöten.

Övergång till anpassad verksamhet under våren 2021
 

Bästa medlem i Unionen Seniorer i Stockholm!

Hoppas ni alla mår bra! Som ni säkert förstår påverkas all verksamhet på grund av Covid-19.
Det är mycket tråkigt, men vår hälsa är viktigare. Vi kommer att starta upp en anpassad verksamhet med digitala föreläsningar och lokala promenadgrupper under våren 2021. Mer detaljer kommer i slutet av januari med Informationsbladet nr 1 2021.

Bästa hälsningar,
Styrelsen
Unionen Seniorer i Stockholm

Informationsbladet Nr 4, 2020

Utskick till medlemmarna
den 9 dec 2020

 

Arkiv:

Informationsbladet Nr 3
Hösten 2020

Medlemsinformation om årsmötet och tankar inför 2021

Informationsbladet Nr 2
15 april 2020 - 15 september 2020

Bilaga: Program Nyköping och Södertälje

Informationsbladet Nr 1
15 febr 2020 - 15 apr 2020

Föreläsningsserie våren 2020