Aktuellt program finns presenterat i Informationsbladet som skickas ut till alla medlemmar
och ges ut 4 gånger per år. För att delta måste man vara medlem i Unionen Seniorer i Stockholm,
Östra Sörmland, Uppland. Som medlem får man ta med sig en gäst, utom vid medlemsmöten och årsmöten.

INSTÄLLDA AKTIVITETER
 

Bästa medlem i Unionen Seniorer i Stockholm!

Hoppas ni alla mår bra! Som ni säkert förstår påverkas all verksamhet på grund av Covid-19.
Det är mycket tråkigt, men vår hälsa är viktigare. Vi hoppas att vi skall kunna starta upp vår programverksamhet våren 2021.
Bästa hälsningar,
Styrelsen
Unionen Seniorer i Stockholm

Informationsbladet Nr 3, Hösten 2020

Medlemsinformation om årsmötet
och tankar inför 2021

 

Arkiv:

Informationsbladet Nr 2
15 april 2020 - 15 september 2020

Många programpunkter är inställda!

Bilaga: Program Nyköping och Södertälje

Informationsbladet Nr 1
15 febr 2020 - 15 apr 2020

Föreläsningsserie våren 2020

Informationsbladet Nr 4,  2019 
15 november 2019 - 15 februari 2020