Kontakt

Om du har frågor om ditt pensionärsmedlemskap i Unionen
skicka ett e-postmeddelande till  kontakt@unionen.seAdressändring post
Om du flyttar behöver du inte anmäla det till oss. Vi skickar posten till den adress där du är Folkbokförd.

Adressuppdatering e-post - viktigt!
Uppdatering av din e-postadress gör du själv med att logga in som medlem
unionen.se med BankID eller Användarnamnet som du fått från Unionen.


Unionen Seniorer i Stockholm kommer att övergå till att skicka e-post
för att spara kostnader och kunna nå medlemmarna snabbare.


Ordförande 

Anne Thelander

Tel.: 0705 67 03 51

email: anne.k.t.hemma@gmail.com

 

Adress:
Unionen Seniorer i Stockholm
 
105 32 Stockholm

Betalningar:
Plusgiro: 23 36 01-4
- för programpunkter med betalning.

Plusgiro: 70 87 91-9  
- för årsavgift till Unionen Seniorer i Stockholm


Meddelande till Unionen Seniorer i Stockholm

Har du en fråga om
seniorverksamheten i Stockholm, Uppland eller Östra Sörmland kan du skriva här bredvid och skicka till oss.