Kontakt

Observera! Alla frågor om pensionärsmedlemskapet i Unionen,
som t ex adressändring, utträde eller årsavgift skickas till medlemsregistret@unionen.se


Ordförande 

Gunnar Henriksson

Tel: 08-731 93 46, 070- 331 66 26

email:gunnar.h37@bredband.net

 

Adress:
Unionen Seniorer i Stockholm
 
105 32 Stockholm

Betalningar:
Plusgiro: 23 36 01-4
- för programpunkter med betalning.

Plusgiro: 70 87 91-9  
- för årsavgift till Unionen Seniorer i Stockholm


Meddelande till Unionen Seniorer i Stockholm

Har du en fråga om
seniorverksamheten i Stockholm, Uppland eller Östra Sörmland kan du skriva här bredvid och skicka till oss.