Styrelse för Föreningen Unionen Seniorer i Stockholm 2022

Kontakt: info@unionenseniorer.se

Anne Thelander, ordförande
Gunnar Henriksson, vice ordförande
Carita Wickström, kassör
Gunnel Larsson, kommunikationsansvarig
Eric Bolander, sekreterare

Styrelseledamöter:
Peter Andersson
Anette Bister
Gun Karlsson
Roland Wassén
Göran Yngerlöv
Rose-Marie Zell Lindström
 
Styrelsesuppleanter:
Eva Annerbäck Blomster
Bengt Engström
Birgit Dahlström

Revisorer:
Stefan Ahlqvist
Lena Johansson

Valberedning
Hasse Ekström
Håkan Jonsson