Styrelse för Föreningen Unionen Seniorer i Stockholm 2024

Kontakt: info@unionenseniorer.se

Anne Thelander, ordförande
Gunnar Henriksson, vice ordförande
Carita Wickström, kassör
Gunnel Larsson, kommunikationsansvarig
Eric Bolander, sekreterare

Styrelseledamöter:
Eva Annerbäck Blomster
Anette Bister
Gun Karlsson
Claes Tullbrink
Roland Wassén
Göran Yngerlöv
Rose-Marie Zell Lindström 
Styrelsesuppleanter:
Lars-Göran Asp
Anette Bister
Sören Johnsson

Revisorer:
Stefan Ahlqvist
Lena Johansson

Valberedning
Hasse Ekström
Håkan Jonsson
Terez Rongve