Medlemskap i Unionen

 Behåll ditt medlemskap när du går i pension!

Att vara kvar som pensionärsmedlem har många fördelar för dig:

  • Tidningen Kollega håller dig informerad om aktuella frågor på arbetsmarknaden och i samhället.
  • Som pensionärsmedlem kan du också nyttja rabatter på resor, försäkringar, prenumerationer m.m. Mer information på Unionens hemsida www.unionen.se/medlemskapet/medlemsformaner
  • Gå med i en lokal seniorförening som anordnar program.
    Unionen Seniorer i Stockholm inklusive Ö Sörmland/Gotland och Uppland, har gemensam programverksamhet. Läs mer under Program här på denna hemsida.

Vad kostar det?

  • Pensionärsmedlemskap i Unionen kostar 100 kronor per år och betalas direkt till Förbundet Unionen.
  • Medlemskap i Föreningen Unionen Seniorer i Stockholm kostar 125 kronor per år. Du måste vara pensionärsmedlem i Unionen för att vara med i en lokal seniorförening. Obs: Det är årsavgifter!
Välkommen när du går i pension!

Sätt in årsavgiften 125 kr på  Pg 70 87 91 - 9
Unionen Seniorer i Stockholm.
Ange namn och födelsedatum.

För att följa personuppgiftslagen GDPR, behöver Unionen ditt godkännande till
att seniorföreningen 
kan skicka information direkt till dig. Enklaste sättet att godkänna, är att logga in på 
https://www.unionen.se/mitt-unionen/mina-samtycken

Du kan också välja att skicka in en blankett enligt instruktion nedan.

Samtyckesblankett (pdf)

Fyll i, skriv ut och skriv under.
Skicka den sedan med post till
Unionen
RK Stockholm

105 32 Stockholm
Du kan skanna och skicka med e-post.
Se instruktion i blanketten.