Seniorer i
Östra Sörmland / Gotland  


Penionärsmedlemmar i Unionen som bor i region Östra Sörmland/Gotland och som är intresserade av att starta verksamhet i hemorten är välkomna att ta kontakt med Göran Yngerlöv. 

Det kan till att börja med ett "öppet hus" när man fikar tillsammans och därifrån kan utveckla något tillsammans.

 

Program Nyköping
Hösten 2022

Kontaktperson Nyköping

Göran Yngerlöv
Tel 070 604 40 15
goran.yngerlov5@gmail.com

 

Kontaktperson Södertälje

Carina Bill
Tel 070 589 67 18
carina.e.bill@gmail.com