Seniorer i
Östra Sörmland / Gotland  


Penionärsmedlemmar i Unionen som bor i region Östra Sörmland/Gotland och som är intresserade av att starta verksamhet i hemorten är välkomna att ta kontakt med Göran Yngerlöv. 

Det kan till att börja med ett "öppet hus" när man fikar tillsammans och därifrån kan utveckla något tillsammans.

 

Seniorverksamheten i Nyköping
Program 15 april - 15 september

Kontaktperson Nyköping

Göran Yngerlöv
Tel 070 604 40 15
goran.yngerlov5@gmail.com