Seniorer i
Östra Sörmland / Gotland  


Penionärsmedlemmar i Unionen som bor i region Östra Sörmland/Gotland och som är intresserade av att starta verksamhet i hemorten är välkomna att ta kontakt med Göran Yngerlöv. 

Det kan till att börja med ett "öppet hus" när man fikar tillsammans och därifrån kan utveckla något tillsammans.

 

Program Nyköping
13 sept - 14 nov

Kontaktperson Nyköping

Göran Yngerlöv
Tel 070 604 40 15
goran.yngerlov5@gmail.com