Äldrefrågor som vi arbetat med - seminarier och rapporter

Medlemsmöte hölls den 12 nov. 2018 i ABF-huset
om framtidsfullmakter, pensioner och försäkringar

 

        Helena Koos, Avtal24, informerade om framtidsfullmakter

 

       Magnus Sjölander, Unionen,  informerade om pensioner och Unionens medlemsförsäkringar.

 

Medlemsmöte med information

från Stockholms stad,  november 2017

Clara Lindblom, äldreborgarråd informerade om:

Arbetet med äldrefrågor med fokus på boende för äldre.

Seminarium om "Hälsa och välbefinnande"

med f d apotekare Lisbeth Bolin den 15 februari 2016

Tryggare Ekonomi på äldre dar - Del 2 okt. 2015

 "Bank och Finans"  Konsumenternas bank- och finansbyrå
 "Tillgångar på äldre dar" Avanza.

Tryggare Ekonomi på äldre dar - Del 1 okt. 2014

Informationsmöte för medlemmarna
med Finansinspektionen, SEB och Sveriges Konsumenter

Kvalitet inom hemtjänst och vårdboende, augusti 2013
Vad finns det för möjlighet för en privatperson att ta reda på
hur vården sköts inom hemtjänst eller vårdboende i hemkommunen?

Apoteksmarknaden efter omregleringen 2012

Om åldersdiskriminering 2011
Information om lagförslag som väntas antas under hösten 2012 av riksdagen.

Om Bostadsfrågor - oktober 2011

Olika boendeformer för seniorer.